Współpracuj z nami!

Z kim współpracujemy

Naszą ofertę kierujemy do biur rachunkowych, osób z szerokim kontaktem biznesowym chcących zarabiać na pośrednictwie w zlecaniu szkoleń bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników administracyjno - biurowych oraz osób sprawujących funkcje kierownicze.

Lub

Co oferujemy

Nasz system został skonstruowany z myślą o prostocie funkcjonowania. Dokonując rejestracji otrzymują Państwo unikalny numer systemowy ściśle wiążący Państwa konto z kontem klientów.

Po zalogowaniu się na konto Partnerskie widoczne będzie zestawienie klientów poleconych wraz z ilością zgłoszonych pracowników oraz liczbą szkoleń zleconych. System z końcem każdego miesiąca automatycznie generuje fakturę uwzględniającą prowizje za cały miesiąc.