BHP w handlu

handel

Pod pojęciem bezpieczeństwo pracy rozumiemy ogół urządzeń i środków służących do stworzenia odpowiednich warunków pracy. Problematyka bezpieczeństwa i higieny pracy związana z handlem obejmuje zarówno pracownika osiedlowego sklepu warzywnego jak i pracowników olbrzymiej hurtowni chemicznej. Spotykają się oni na co dzień z różnymi zagrożeniami, wykonują różne czynności. Po kliknięciu na ten link znajdziesz przepisy przydatne dla małych podmiotów gospodarczych zajmujących się handlem detalicznym i usługami.

powrót