BHP w budownictwie

budownictwo

Z pracami budowlanymi kojarzą się głównie prace murarskie, w rzeczywistości do prac budowlanych zaliczamy wszystkie prace jakie wykonuje się na budowie. Należą do nich: roboty ziemne (wykopy), roboty dachowe i dekarskie, roboty murarskie i tynkarskie, roboty ciesielskie, roboty betonowe i żelbetonowe, roboty zbrojarskie, roboty wykończeniowe, roboty spawalnicze, roboty rozbiórkowe, roboty stolarskie, roboty malarskie, prace na wysokości, roboty impregnacyjne i antykorozyjne oraz roboty przy nawierzchniach. Według danych GUS prace na budowie należy do jednych z najbardziej niebezpiecznych, dane za lata 1991 – 2008 sugerują wzrost liczby osób poszkodowanych. Prowadzi to do wzmożonej kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. W budownictwie wszystko co złe przypisuje się najczęściej złej organizacji i pośpiechowi.

Pracodawca przed dopuszczeniem pracowników do wykonywania robót budowlanych na konkretnej budowie, powinien opracować instrukcję bezpiecznego wykonywania prac budowlanych. Zasady zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych regulują rozporządzenia. Linki do tych rozporządzeń znajdziesz na tej stronie.

powrót