Ogólnie o BHP

info

Bezpieczeństwo i higiena pracy, BHP – powszechnie używana nazwa określająca zarówno zbiór zasad dotyczących bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy, jak również osobna dziedzina wiedzy zajmująca się kształtowaniem właściwych warunków pracy.

Przedmiotem zainteresowania BHP jako nauki są warunki pracy człowieka i związane z tą pracą zagrożenia. Jest to bardzo szeroka dziedzina wiedzy na którą składają się wszystkie normy prawa pracy obowiązujące w danym kraju. W polskim prawie zakres zainteresowania przedmiotowego BHP jest bardzo szeroki i obejmuje między innymi: zagrożenia związane z obiektami i pomieszczeniami pracy, używaniem maszyn urządzeń i narzędzi, procesem technologicznym, organizacją samej pracy, zagrożenia tkwiące w samym pracowniku (jego kwalifikacje, stan zdrowia, predyspozycje psychofizyczne do wykonywania danego zawodu).

System prawny ochrony pracy w Polsce opiera się na: Konstytucji (Art.24, Art.66, Art.68), Kodeksie Pracy, ustawach dotyczących organów nadzoru państwowego nad warunkami pracy i dotyczących warunków BHP w różnych strefach działalności, Polskich Normach, zakładowych przepisach wewnętrznych (np. regulamin pracy). Wprowadzenie nowej technologii wytwarzania czy zupełnie nowego produktu nie wstępującego dotąd na rynku powoduje zmiany w przepisach dotyczących ochrony pracy, dlatego większość małych firm korzysta ze specjalistów zewnętrznych. Nasza firma zajmuje się kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych prowadzimy szkolenia wstępne okresowe, oraz szkolenia dla pracodawców. Drogą elektroniczną prowadzimy szkolenia dla pracowników biurowych, i właścicieli małych firm.

powrót