TrenerBHP, dzięki usługom e-learningowym z zakresu szkoleń BHP, pozwala pracodawcy zaoszczędzić czas i pieniądze, gwarantując jednocześnie wysoką jakość nauczania.

Możesz też uzupełnić wiedzę:

Ogólnie o BHP

Bezpieczeństwo i higiena pracy,
BHP – powszechnie używana nazwa określająca zarówno zbiór zasad dotyczących bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy...

czytaj więcej

BHP w budownictwie

Z pracami budowlanymi kojarzą się głównie prace murarskie, w rzeczywistości do prac budowlanych zaliczamy wszystkie prace jakie wykonuje się na budowie.

czytaj więcej

BHP w handlu

Pod pojęciem bezpieczeństwo pracy rozumiemy ogół urządzeń i środków służących do stworzenia odpowiednich warunków pracy. Problematyka bezpieczeństwa i higieny pracy...

czytaj więcej

Kodeks Pracy nakłada określone obowiązki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy(BHP) zarówno na pracodawcę jak i na pracownika.

Zgodnie z Art. 207.:

Art. 211. mówi że przestrzeganie przepisów i zasad BHP jest podstawowym obowiązkiem pracownika. Pracownik jest obowiązany w szczególności;

Niestosowanie się do przepisów Kodeksu Pracy w tym zakresie jest ścigane przez Państwową Inspekcję Pracy i bezwzględnie karalne. Szczególnie wnikliwie jest to badane w przypadku wypadku przy pracy.

Szkolenia BHP

Przytoczone przepisy z Kodeksu Pracy pokazują, że szkolenia BHP stanowią niezbędny obowiązek nakładany zarówno na pracodawcę jak i na pracownika. Wymogi Prawa Pracy spowodowały rozwinięcie się specjalistycznego sektora szkoleniowego, który świadczy usługi BHP dla pracowników i pracodawców.

Nasza firma świadczy profesjonalne usługi szkoleniowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykorzystujemy najnowocześniejsze formy przekazu informacji i sposobu prowadzenia szkoleń. Oprócz klasycznych spotkań szkolonej grupy z naszym instruktorem BHP prowadzimy w szerokim zakresie szkolenia BHP przez Internet, w tym również szkolenia BHP online. Tego rodzaju forma usługi w kapitalnym stopniu upraszcza sam proces szkolenia, oszczędza czas i ułatwia indywidualne nabycie określonych umiejętności i wiedzy wymaganej przez przepisy Kodeksu Pracy. Naszym zdaniem BHP przez Internet, w tym BHP online to przyszłość dla tego typu usług szkoleniowych. Klasyczne formy odchodzą powoli w przeszłość, a świadczenie usług przez sieć internetową staje się standardem. Wypracowana przez naszą firmę formuła świadczenia usług umożliwia zarówno indywidualne szkolenie BHP online jak i pracę z większą grupą. Kurs BPH online kończy się uzyskaniem pełnowartościowych, wymaganych przez Kodeks Pracy dokumentów i świadectw ukończenia kursu. Więcej szczegółów mogą uzyskać Państwo przeglądając szczegółowo naszą ofertę, lub w razie pytań, kontaktując się z naszym działem sprzedaży. Zapraszamy do współpracy.